Medlemsvillkor • Rekraketer

1Allmänna bestämmelser

1.1 Här presenteras de avtalsvillkor som företaget Hunkverkstan med organisationsnummer 870712–7893 (”Hunkverkstan”) tillämpar vid köp av medlemskap i Rekraketer (www.rekraketer.se) (”Rekraketer”, ”Tjänsten”). Avtalet sluts mellan Hunkverkstan, som äger och driver hemsidan Rekraketer, och dig som privatperson.

1.2 När du blir medlem och får tillgång till ditt konto på Rekraketer godkänner du automatiskt dessa allmänna villkor (”Villkor”, ”Villkoren”).

1.3 För att bli medlem måste du vara 18 år och bosatt i Sverige, Danmark eller Norge. Är du under 18 år måste du ha förmyndares skriftliga godkännande, som ska redovisas för Hunkverkstan per e-post. Endast privatpersoner kan vara medlemmar.

1.4 Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas.

1.5 I samband med ditt medlemskap får du överblick över och kan hantera dina personliga uppgifter samt ditt medlemskap i Rekraketer.

2Beskrivning av Tjänsten

2.1 Rekraketer är en hemsida som levererar redaktionellt innehåll i form av spel- och bettingtips, nyheter, artiklar, guider, tips och annat innehåll som rör idrott och spel- och bettingbranschen.

2.2 Genom medlemskap i Rekraketer får du tillgång till allt innehåll på webbplatsen. Detta inkluderar både det innehåll som är tillgängligt för icke-medlemmar samt det innehåll som är exklusivt för betalande medlemmar.

3Behandling av personuppgifter

3.1 För att bli medlem måste du, utöver betalningsuppgifter, lämna för- och efternamn, e-postadress, fysisk faktureringsadress och land, samt ange ett användarnamn och lösenord för webbplatsen.

3.2 Rekraketer behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. Information om Hunkverkstans behandling av personuppgifter och om hur din integritet skyddas när du använder tjänsten finns beskrivet i integritetspolicyn. Genom att godkänna Villkoren accepterar du den behandling av dina personuppgifter som beskrivs i integritetspolicyn.

4Medlemskapet

4.1 Hunkverkstan erbjuder medlemskap i Rekraketer i abonnemangsform. Abonnemanget är löpande och har ingen uppsägningstid eller bindningstid.

4.2 Medlemskapet gäller tills den enda parten säger upp Tjänsten. När du blir medlem får du en bekräftelse på medlemskapet skickad till den e-postadress som du angivit.

5Kommunikation

5.1 Kommunikationen kopplat till ditt medlemskap sker via e-post eller via Rekraketers webbplats. Genom att bli medlem godkänner du att Rekraketer får kommunicera med dig via e-post. Rekraketer får både skicka information och marknadsföring till dig så länge du är medlem.

6Uppsägning

6.1 Du avslutar ditt medlemskap genom att logga in på ditt konto på webbplatsen och följa instruktionerna gällande uppsägning. Du kan även kontakta Rekraketers medlemstjänst för att genomföra en uppsägning genom att skicka ett e-postmeddelande till medlem@rekraketer.se.

6.2 Hunkverkstan ger inte möjlighet till återbetalning av draget belopp. Som medlem har du tillgång till Tjänsten fram till dess att din prenumeration sägs upp.

6.3 Hunkverkstan har rätt att omedelbart och utan föregående meddelande säga upp eller stänga av din tillgång till Tjänsten om du väsentligen eller vid upprepade tillfällen bryter mot bestämmelserna i dessa Villkor.

7Ångerrätt

7.1 När du som privatperson blir medlem i Rekraketer har du rätt att inom 14 dagar ångra ditt första köp. Du kan utnyttja din ångerrätt genom att kontakta Rekraketer via e-post på adressen medlem@rekraketer.se.

7.2 Mer information gällande distansavtal och ångerrätt finns även att läsa på Konsumentverkets hemsida genom att klicka här. Utebliven betalning godtas inte som utnyttjande av ångerrätt.

8Betalning

8.1 Aktuellt pris för Tjänsten är 149 kronor per månad inklusive moms.

8.2 Betalning sker månadsvis och i förskott, med startdatum den dag du blir medlem.

8.3 Rekraketer har rätt att ändra priset för Tjänsten. Det nya priset ska meddelas genom en justering i Villkoren och meddelande till befintliga medlemmar senast 60 dagar innan prisändringen träder i kraft.

8.4 Rekraketer använder Stripe som betaltjänstlösning. Endast konto- och kreditkortsbetalning är möjligt. Genom att bli Medlem godkänner du att aktuellt belopp dras från ditt konto- eller kreditkort varje månad fram till det att eventuell uppsägning sker. Stripes särskilda villkor gäller som tillägg till dessa Villkor.

9Tillgång

9.1 Hunkverkstans mål är att Tjänsten alltid ska fungera tillfredsställande och problemfritt. Hunkverkstan garanterar dock inte att din tillgång till hemsidan alltid kommer att vara fri från fel eller avbrott. Du har inte rätt till någon ersättning för tid då Tjänsten är otillgänglig på grund av fel eller avbrott.

9.2 Tjänsten är anpassad för nyare versioner av webbläsare. Hunkverkstan kan inte garantera att det inte uppstår problem eller fel vid användande av äldre versioner. Observera att såväl JavaScript som cookies måste vara aktiverat i din webbläsare för att du ska få ut full funktionalitet av Tjänsten.

10Din användning

10.1 Användning av Tjänsten får endast ske för privat, icke-kommersiellt bruk och i enlighet med svensk lag.

10.2 Du får inte använda Tjänsten på ett sådant sätt att Rekraketer eller annan drabbas av olägenhet eller skada.

10.3 I samband med att du blir Medlem och får tillgång till ett konto hos Rekraketer skapar du ett personligt användarnamn och lösenord som krävs för tillgång till Tjänsten. Du ansvarar för att ingen obehörig får tillgång till uppgifterna. Du ansvarar även för all användning av Tjänsten som sker med ditt användarnamn och lösenord. Vi ber dig kontakta Rekraketers medlemstjänst om du misstänker att någon obehörig har fått reda på ditt användarnamn och lösenord. Misstänker Rekraketer att någon obehörig missbrukar ditt medlemskap kommer du att uppmanas till att byta lösenord.

11Immateriella rättigheter

11.1 De immateriella rättigheterna till artiklar, bilder, webbplatser och annan information som du får tillgång till genom Tjänsten innehas av Hunkverkstan eller rättighetsinnehavaren till respektive artikel, bild, webbplats och annan information.

11.2 Materialet får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsten. Det är därmed inte tillåtet att ändra, kopiera, distribuera, sända, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa verk som härleds från, eller överföra eller sälja, programvara, information, produkter eller tjänster som utgör en del av Tjänsten.

12Villkorsändring

12.1 Hunkverkstan har rätt att ensidigt ändra innehållet i Villkoren. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 60 dagar efter det att ändrade Villkor har meddelats dig genom e-post till den e-postadressen som du angivit. I den mån Hunkverkstan gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer samtycket att inhämtas innan förändringen träder i kraft.

13Friskrivning

13.1 Hunkverkstan ansvarar inte för att det innehåll som tillgängliggörs via Tjänsten är korrekt eller fullständigt. Skada som uppkommer till följd av felaktigheter i innehållet ersätts inte. Hunkverkstan har inte något ansvar vid otillgänglighet eller fel i Tjänsten. Hunkverkstan svarar inte under några omständigheter för skada om Hunkverkstan inte har handlat uppsåtligen eller grovt vårdslöst.

13.2 Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under Hunkverkstans kontroll. Hunkverkstan ansvarar inte för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta att hitta mer information inom specifika områden.

13.3 Hunkverkstan ansvarar inte för brottsliga gärningar, såsom hot, förtal, obsceniteter, störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller annat uppseendeväckande uppförande från medlemmar, som begås i samband med användning av Tjänsten.

13.4 Tjänsten innefattar speltips. Hunkverkstan tar inget ansvar för speltipsens utgång. Det finns ingen vinstgaranti kopplad till speltipsen. Speltipsen, oberoende av utfall, kan inte ligga till grund för returnering, kompensation eller ersättning gentemot mot dig som medlem. Användandet av informationen som webbplatsen tillhandahåller sker på egen risk.

13.5 Hunkverkstan ansvarar inte för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet gäller även om Hunkverkstan vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder.

14Gällande lag och tvistlösning

14.1 Villkoren lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol. Om du är missnöjd med Tjänsten kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden genom att klicka här.

15Medlemstjänst

15.1 Du är alltid välkommen att kontakta Rekraketers medlemstjänst. Du når medlemstjänsten genom att skicka ett e-postmeddelande till medlem@rekraketer.se.

16Kontakt


tjena@rekraketer.se
medlem@rekraketer.se

073-567 59 44

Rekraketer
Hunkverkstan, c/o Joakim Gerhardsson
Kungsgatan 54B
212 13 Malmö

Organisationsnummer: 870712–7893

Medlemsvillkoren uppdaterades senast 3 februari 2020.

Statistik

2020

Spel 41 st
Vinst 47 %
ROI 88 %
Kassa - 2 585 kr
Just nu används 1-3 units med en insats på 500 kronor per unit.
wave2 wave1
Annonser