”Många spelbolag gör för lite” • Rekraketer

Den nya spellagen har skärpt reglerna kring hur spelbolagen får agera på den svenska marknaden. Enligt lagen måste bland annat aktörer som tillhandahåller tjänster för spel och betting inneha en svensk spellicens. Samtidigt gäller krav på måttfullhet vid marknadsföring.

Nu har det gått omkring ett år sedan spellagen rullades ut. Magnus Rydeving, som arbetar på kunskaps- och utbildningsföretaget Spelnykter, följer spelmarknaden nära och är en etablerad röst i debatten om ansvar och konsumentskydd kopplat till spel och betting. Han vill att spelbolagen tar sig en titt i spegeln.

– Trots att den nya spellagen stramat upp branschen gör de flesta spelbolag ingenting om de absolut inte måste. Det finns ännu ingen praxis kring det i lagen som kallas omsorgsplikt och tillsynen runt det har knappt påbörjats. Det duger inte, säger han och fortsätter:

– Spelbolagen tänjer och utmanar lagstiftningen i många fall i stället för att försöka tolka den utifrån ett perspektiv av konsumentskydd. De värsta exemplen hittar vi bland de stora operatörerna. De mindre vågar inte chansa eftersom de inte har råd med böterna. De största och märkligaste övertrampen har vi alltså sett hos giganterna.

Magnus ser flera förbättringsområden. Han anser att självreglering inte är branschens starkaste gren och att det därför måste till en mycket tydligare praxis om vad som gäller. Det för att minimera antalet fria tolkningar som görs.

– Vissa bolag står för helt galna gränsdragningar. Lagen säger att en licenshavare ska skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa dem att minska sitt spelande ”när det finns anledning till det”. Det krävs alltså att spelbolagen själva funderar på just när det finns anledning. Spelinspektionen kräver vilja, förmåga och kompetens för att följa lagen. Kunskapen finns nog många gånger, men viljan saknas. Anledningen är enkel. En stor del av lönsamheten kommer från individer med olika grad av spelproblem. Sedan måste det till mycket tuffare tag för att hålla olicensierade bolag borta från Sverige.

Magnus upplever samtidigt att problematiken kopplad till spel och betting är betydligt mer belyst nu än för omkring tio-femton år sedan. Bland annat har spelberoende fått ett större utrymme i debatten.

– Det har hänt mycket bra saker. Jag tänker på förändringen av socialtjänstlagen och inte minst omregleringen. Intresset runt den statliga spelutredningen, propositionen och så småningom den nya spellagen har varit stort. Oproportionerligt mycket handlade möjligen om reklamfrågan. En viktig fråga, men den tog mycket utrymme från andra, kanske viktigare frågor. Som till exempel omsorgsplikten. Men nu tror jag det kommer en ny våg med fokus på regelefterlevnad, sanktionsbeslut och att utveckla just omsorgsplikten.

Rekraketer är en av många aktörer som levererar speltips och rekar till spelare. Även där ser Magnus att det borde finnas givna förhållningsregler.

– Jag förutsätter att ni inte länkar till eller främjar spel på bolag som inte har svensk licens. Om man får ersättning från spelbolaget och anses vara en affilliate så har ju spelbolaget ett ansvar över vad ni kommunicerar. Jag skulle helst se att man reglerar även denna marknad med en B2B-licens. Jag förutsätter också att aktörer som Rekraketer och andra informerar om spelproblem och länkar vidare till exempelvis Stödlinjen och Spelpaus.

Enligt Folkhälsomyndigheten har omkring 340 000 personer i Sverige någon grad av spelberoende. Något som motsvarar mer än 4 procent av den vuxna befolkningen. Genom sitt arbete på Spelnykter erbjuder Magnus, som själv varit spelberoende, bland annat motiverande samtal och individuell coachning. Men han vill även lyfta fram andra organisationer som det går att vända sig till om du upplever att du själv, eller någon i din närhet, har problem med spel och betting.

– Man kan ringa, chatta med eller maila till Stödlinjen. De är proffsiga och man blir alltid bemött med lyhördhet och respekt. De har också rådgivare som talar flera språk och man kan få hjälp med tolk. Man kan även kontakta någon av de självhjälpsgrupper som finns på flera håll i landet eller besöka socialtjänsten i sin hemkommun. De har faktiskt numera ett ansvar över att samordna det individuella behovet av behandling av spelproblem för sina kommuninvånare.

wave1
Annons

Senaste nyheterna
  Statistik

  2020

  Spel 41 st
  Vinst 47 %
  ROI 88 %
  Kassa - 2 585 kr
  Just nu används 1-3 units med en insats på 500 kronor per unit.
  wave2 wave1
  Annonser