Regeringen föreslår förlängda spelåtgärder fram till juni • Rekraketer
Annons
Uppsnappat

Regeringen föreslår förlängda spelåtgärder fram till juni

Med anledning av coronaviruset föreslår Regeringen förlängd giltighetstid för förordningen om tillfälliga åtgärder. Förslaget har skickats ut på remiss. De skärpta kraven ska enligt förslaget fortsätta att gälla till utgången av juni 2021.

30 november 2020
Annons

Spelansvarsåtgärder i den tillfälliga förordningen inkluderar bland annat att insättningsgränsen vid spel på onlinekasino får uppgå till högst 5 000 kronor och motsvarande förlustgräns ska gälla vid spel på värdeautomater. Det ska även vara obligatoriskt för spelarna att ange gränser för speltiden vid spel på onlinekasino och värdeautomater och bonusar som erbjuds av licenshavare som tillhandahåller onlinekasino och värdeautomater får uppgå till högst 100 kronor.

– Vi ser att utvecklingen av covid-19 går åt fel håll i flera delar av landet. Läget är mycket allvarligt. I spåren av pandemin ser vi fortsatta risker på spelområdet som gör att vi behöver agera för att minska riskerna för sårbara konsumenter, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi i ett pressmeddelande.

Regeringen tillsätter även en utredning för att stärka arbetet mot olicensierat spel och matchfixning. Gunnar Larsson, generaldirektör för Kammarkollegiet, ges i uppdrag att identifiera hinder och föreslå lösningar för att möjliggöra en mer effektiv tillsyn av illegalt spel. I uppdraget ingår även att utreda hur arbetet mot matchfixning kan stärkas.


Publicerad: 30 november 2020 klockan 17:48

Dela vidare!

Kommentera nedan!


Uppsnappat

Spelbolagen satsade 3,7 miljarder på spelreklam i fjol

En uppskattning visar att spelbolagen lade omkring 3,7 miljarder kronor på spelreklam i Sverige under förra året. Det är en minskning jämfört med 2019.

30 mars 2021
Annons

Spelbolagens omsättning vad gäller reklam har pekat uppåt sedan 2010. Toppen nåddes under 2018 då bolagen spenderade omkring 7,5 miljarder kronor på reklam. Nu visar en uppskattning att spelbolagen förra året satsade runt 3,7 miljarder kronor på spelreklam i Sverige. Noteringen är därmed lägre än 2018 års toppnotering. Summan är i stället jämförbar med hur det såg ut för fem år sedan.

I enlighet med spellagen måste spelbolagen marknadsföra spel måttfullt och inte vända sig till personer under 18 år i sin reklam. Något som även innebär att sponsringsavtal ska säkerställa att spellogotyper, spelprodukter och speltjänster inte förekommer på produkter avsedda för personer under 18 år. Spelbolagen får inte heller marknadsföra spel direkt till en spelare som har stängt av sig. Det är tillåtet att erbjuda bonusar, men enbart vid första speltillfället för en ny kund.

Enligt Swelogs, en långsiktig befolkningsstudie gällande relationen mellan spel om pengar och hälsa, upplever fler personer med spelproblem att de påverkas negativt av spelreklam än andra. Studien visar att spelreklamen kan föda impulser att spela som är svåra att stå emot. Reklamen kan också leda till återfall bland dem som har slutat att spela.


Publicerad: 30 mars 2021 klockan 12:47

Dela vidare!

Kommentera nedan!


Uppsnappat

Fler söker hjälp för sitt spelande under pandemin jämfört med innan

Organisationen Spelfriheten har presenterat statistik som visar hur många som sökt hjälp för spelberoende under den pågående pandemin.

15 mars 2021
Annons

Spelfriheten, en organisation som bland annat erbjuder hjälp och stöd för personer som upplever problem med sitt spelande, har fört noggrann statistik på alla hjälpsökande kontakter före och under pandemin för att kunna följa utvecklingen i detalj. Under januari 2020, innan pandemin hade brutit ut, sökte 252 personer hjälp hos Spelfriheten. Under februari 2021 var motsvarande siffra hela 594 personer.

– Den problemgrupp som ökat mest är kvinnor mellan 25 och 40 år som tidigare inte haft en relation till spel men nu börjat spela nätkasino. På grund av att utbudet av tillgänglig sport begränsats har många gått från att spela sportspel till att börja spela nätkasino i stället, säger Adam Kirstein Reuterswärd, marknadschef på Spelfriheten, i ett pressmeddelande.

För omkring tre år sedan, i början av 2018, blev spelberoende sjukdomsklassat och skrevs in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

– 9 av 10 som söker hjälp på Spelfriheten är avstängda på Spelpaus.se men tagit återfall på olicensierade sajter. Här behöver verkligen politikerna prioritera frågan så möjligheten till olicensierat spel försvåras kraftigt, då det i dag inte alls fungerar optimalt. Spelbolagen måste bli bättre på att upptäcka risksignaler, vidta adekvata åtgärder och kontakta spelarna i mycket större utsträckning än vad som görs i dag, säger Adam Kirstein Reuterswärd.


Publicerad: 15 mars 2021 klockan 14:03

Dela vidare!

Kommentera nedan!


Uppsnappat

Över 700 rapporter från spelbolag om misstänkt penningtvätt

Under förra året tog den svenska Finanspolisen emot över 700 rapporter från spelbolag om misstänkt penningtvätt. Enligt organisationen Spelinspektionen utgör onlinespel, vadhållning och statliga kasinon störst risk för penningtvätt.

10 mars 2021
Annons

Med höga insatser och stora vinster finns det större möjligheter till att tvätta stora summor pengar. Finanspolisen mottog under 2020 över 70 rapporter från spelbolag om misstänkt penningtvätt. Det visar en rapport som bland annat baseras på inrapporterade misstankar om penningtvätt från spelbolag, banker och betalningsinstitut. Finanspolisen konstaterar att spelbranschen utnyttjas för penningtvätt bland annat för att kunna legitimera pengar från brottslig verksamhet.

Spelinspektionen konstaterar samtidigt att bara hälften av de av de omkring 70 spelbolag som innehar svensk licens för onlinespel och vadhållning lämnat in rapporter under fjolåret. Något som skulle kunna innebära en underrapportering från spelbranschen. En misstankerapport till Finanspolisen, som det handlar om här, behöver inte betyda att spelbolaget har bevis för att penningtvätt har skett. Men spelbolagen ska rapportera om de har anledning att misstänka att pengarna kommer från brottslig verksamhet. Även nekade transaktioner ska bolagen rapportera.


Publicerad: 10 mars 2021 klockan 14:22

Dela vidare!

Kommentera nedan!


Uppsnappat

Spelbolag med svensk licens omsatte nästan 25 miljarder

Under förra året omsatte spelbolag med svensk licens totalt 24,7 miljarder kronor på den svenska spelmarknaden. Jämfört med 2019 är det en minskning med 0,4 procent.

5 mars 2021
Annons

Under det sista kvartalet 2020 omsattes 6,8 miljarder kronor på den svenska spelmarknaden. Siffrorna är preliminära och bygger till stor del på uppgifter från Skatteverket om beslutad spelskatt. I slutet av förra året var över 59 000 svenskar avstängda för spel via Spelpaus.se. Det är en ökning med 6 procent jämfört med föregående kvartal. I början av mars 2021 hade antalet ökat till nästan 61 000 personer. 100 spelbolag hade aktiva licenser på den svenska marknaden i mars 2021 varav 70 stycken av dessa bolag hade licens för vadhållning och/eller kommersiellt spel online.

Spelinspektionen samlar kontinuerligt in och analyserar data för att bevaka trender på spelområdet. Uppgifter om omsättning för spel för allmännyttiga ändamål samlas in av Spelinspektionen. För aktörer som är skattepliktiga baseras omsättningssiffrorna på uppgifter om beslutad skatt från Skatteverket. Uppgifterna om spel hos aktörer utan svensk licens hämtas från H2 Gambling Capital, en av de ledande leverantörerna av global spelmarknadsdata.


Publicerad: 5 mars 2021 klockan 16:25

Dela vidare!

Kommentera nedan!