Spelbolagen satsade 3,7 miljarder på spelreklam i fjol • Rekraketer
Annons
Uppsnappat

Spelbolagen satsade 3,7 miljarder på spelreklam i fjol

En uppskattning visar att spelbolagen lade omkring 3,7 miljarder kronor på spelreklam i Sverige under förra året. Det är en minskning jämfört med 2019.

30 mars 2021
Annons

Spelbolagens omsättning vad gäller reklam har pekat uppåt sedan 2010. Toppen nåddes under 2018 då bolagen spenderade omkring 7,5 miljarder kronor på reklam. Nu visar en uppskattning att spelbolagen förra året satsade runt 3,7 miljarder kronor på spelreklam i Sverige. Noteringen är därmed lägre än 2018 års toppnotering. Summan är i stället jämförbar med hur det såg ut för fem år sedan.

I enlighet med spellagen måste spelbolagen marknadsföra spel måttfullt och inte vända sig till personer under 18 år i sin reklam. Något som även innebär att sponsringsavtal ska säkerställa att spellogotyper, spelprodukter och speltjänster inte förekommer på produkter avsedda för personer under 18 år. Spelbolagen får inte heller marknadsföra spel direkt till en spelare som har stängt av sig. Det är tillåtet att erbjuda bonusar, men enbart vid första speltillfället för en ny kund.

Enligt Swelogs, en långsiktig befolkningsstudie gällande relationen mellan spel om pengar och hälsa, upplever fler personer med spelproblem att de påverkas negativt av spelreklam än andra. Studien visar att spelreklamen kan föda impulser att spela som är svåra att stå emot. Reklamen kan också leda till återfall bland dem som har slutat att spela.


Publicerad: 30 mars 2021 klockan 12:47

Dela vidare!

Kommentera nedan!


Uppsnappat

Omsättningen för spelbolag ökade med nästan 5 procent

Totalt omsatte spelbolag med svensk licens över 6 miljarder kronor under det tredje kvartalet 2021. Det är en ökning med flera procent jämfört med samma kvartal i fjol.

23 november 2021
Annons

Omsättningen för spelbolag med svensk licens landade på omkring 6,3 miljarder kronor under det tredje kvartalet 2021. Det skriver Spelinspektionen i ett pressmeddelande. Jämfört med motsvarande kvartal förra året är det en ökning med nästan 5 procent.

I slutet av årets tredje kvartal var cirka 65 500 personer avstängda för spel via Spelpaus.se. En ökning med över 2 procent jämfört med föregående kvartal. Sett till den svenska spelmarknaden i september 2021 hade 95 spelbolag aktiva licenser. Av dessa bolag hade 65 stycken bolag licens för vadhållning och/eller kommersiellt onlinespel.

Spelinspektionen samlar kontinuerligt in och analyserar data för att bevaka trender på spelområdet. För aktörer som är skattepliktiga baseras omsättningssiffrorna på uppgifter om beslutad skatt från Skatteverket. Uppgifterna om spel hos aktörer utan svensk licens hämtas från H2 Gambling Capital, en av de ledande leverantörerna av global spelmarknadsdata, och publiceras en gång per år.


Publicerad: 23 november 2021 klockan 19:50

Dela vidare!

Kommentera nedan!


Uppsnappat

Spelinspektionen ska följa upp utvecklingen för spelandet

Om ett par veckor upphör förordningen om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av pandemin. Regeringen ger nu Spelinspektionen i uppdrag att följa upp utvecklingen på spelmarknaden.

29 oktober 2021
Annons

I uppdraget till Spelinspektionen ingår att utvärdera de tillfälliga spelansvarsåtgärderna. Dessutom ska Spelinspektionen följa upp och analysera hur spelformer, tillgängligheten till spel och spelandet utvecklas på kort och lång sikt. I uppdraget ingår det även att föreslå åtgärder kopplade till att stärka konsumentskyddet på spelmarknaden. Det för att motverka folkhälsoproblem.

– Omsättningen på spelmarknaden har ökat och sannolikt har onlinespel gynnats av ändrade konsumtionsmönster sedan omregleringen. Det finns en risk för att detta har lett till en långsiktig beteendeförändring med ökat spelande. Det här är en utveckling som bör följas upp för att se om det finns behov av ytterligare åtgärder, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi i ett pressmeddelande.

Spelinspektionen ska senast den 15 mars 2022 lämna en delredovisning av den första delen av uppdraget som gäller utvärderingen av de tillfälliga spelansvarsåtgärderna. Uppdraget ska sedan slutredovisas senast den 31 oktober 2023.


Publicerad: 29 oktober 2021 klockan 10:41

Dela vidare!

Kommentera nedan!


Uppsnappat

Branschorganisation säger nej till utökade begränsningar för spelreklam

TU – Medier i Sverige har i en remiss svarat på förslaget från finansdepartementet om att skärpa lagen kring spelreklam. Branschorganisation säger nej till de förändringar som föreslås.

12 oktober 2021
Annons

Branschorganisationen TU – Medier i Sverige har nu lämnat in sitt remissyttrande över finansdepartementets förslag om nya begränsningar för spelreklamen. Förslaget handlar om att kravet på ”måttfullhet” vid spelmarknadsföring ska ändras till ett krav på ”särskild måttfullhet”. Finansdepartementet vill genom det stärka konsumentskyddet på spelområdet. Något som TU – Medier i Sverige nu säger nej till.

– Det måttfullhetskrav som finns i dag markerar, tillsammans med branschens egenåtgärder, vilken återhållsamhet som ska, och måste, finnas. En ytterligare åtstramning till ”särskild måttfullhet” vid marknadsföringen av spel riskerar att bli kontraproduktiv och minska den s k kanaliseringen till det organiserade och kontrollerade spellicenssystem vi har i dag. Det är ingen betjänt av, vare sig konsumenter eller ansvarstagande medier och spelbolag, säger Johan Taubert, VD för TU – Medier i Sverige, i ett pressmeddelande.

Lagändringen som Finansdepartementet föreslagit är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2022. Remissvar kopplat till promemorian ska ha kommit in till Finansdepartementet senast fredag den 14 oktober 2021.


Publicerad: 12 oktober 2021 klockan 14:41

Dela vidare!

Kommentera nedan!


Uppsnappat

Arbetet mot olicensierat spel och matchfixning ska stärkas efter utredning

En utredning av Gunnar Larsson på Kammarkollegiet har landat i flera föreslagna åtgärder för att stävja problemen med matchfixning och olicensierat spel.

11 oktober 2021
Annons

Kammarkollegiets utredare Gunnar Larsson har presenterat en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen. I utredningen föreslås åtgärder för att möjliggöra en mer effektiv tillsyn av illegalt spel och hur arbetet mot matchfixning kan stärkas. Utredningen har landat i ett flertal föreslagna åtgårder, bland annat att Spelinspektionen ska ges möjlighet att under dold identitet genomföra
testköp av onlinespel.

– Vi ser positivt på de förslag som stärker våra möjligheter att arbeta mer effektivt mot olicensierat spel och matchfixning. Vi ser fram emot att kunna samverka mer med andra aktörer för att bättre nå syftena med spelmarknadsreformen, säger Camilla Rosenberg, Spelinspektionens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Spelinspektionen har även i dagarna uppdaterat sin strategi för arbete mot olaglig spelverksamhet. Strategin hittar du genom att klicka här.


Publicerad: 11 oktober 2021 klockan 14:51

Dela vidare!

Kommentera nedan!