Svenska Spel gör om lottningen för Stryktipset • Rekraketer
Annons
Uppsnappat

Svenska Spel gör om lottningen för Stryktipset

Svenska Spel förändrar fördelningen från 16-delar till 100-delar när det kommer till lottade matcher på Stryktipset. Förändringen gäller från 14 december och innefattar även lottning i Europatipset, Topptipset, Powerplay och Challenge.

13 december 2021
Annons

Svenska Spel Sport & Casino har fram tills nu använt 16-delar och startodds som lottningsunderlag för tipsspelen. För Stryktipsets del har Tio Tidningars Tips legat till grund. Men nu förändras alltså upplägget.

– Vi tittar ständigt på hur vi kan förbättra våra spel, för Stryktipset med dess 87-åriga historia gäller det att vara varsam. Men den här förändringen är efterfrågad av våra kunder, Tio Tidningars Tips som funnits med sen 1960-talet kommer fortsatt att leva vidare som experttips, säger Per Carlander, produktchef på Svenska Spel Sport & Casino, i ett pressmeddelande.

Svenska Spel Sport & Casino ska offentliggöra det lottade resultatet, om en match är bekräftad att den inte kommer att spelas inom tipsomgången, omkring 45 minuter efter omgångens spelstopp. Om sju eller fler matcher på Stryktipset eller Europatipset blir inställda och lottas så kommer hela omgången att återbetalas.

Exempel på nytt lottningsunderlag
Lottningen går till så att de tre utfallen för varje match (1, X och 2) ges ett antal enheter utifrån Svenska Spels odds för respektive match. Totalt finns 100 enheter att fördela i matchen. Om en match har startoddsen 1.66 (1), 4.25 (X) och 5.15 (2) blir lottfördelningen 58 procent (1), 23 procent (X) och 19 procent (2). Därmed får tecken 1 enheterna 1-58, tecken X enheterna 59-81 och tecken 2 enheterna 82-100 i lottningen.


Publicerad: 13 december 2021 klockan 18:02

Dela vidare!

Kommentera nedan!


Uppsnappat

Antalet hjälpsökande för spelberoende ökade 2021

Organisationen Spelfriheten rapporterar att antalet personer som söker hjälp för sitt spelberoende ökade under fjolåret. Något som organisationen pekar på är en tydlig konsekvens av pandemin.

12 januari 2022
Annons

Rapporten baseras på unika personer som sökt hjälp via öppenvårdsbehandlingen Spelfrihetens kontaktytor under 2021. Totalt sökte över 8 300 personer hjälp under förra året. Merparten, omkring 57 procent, var män och medelåldern låg på 31 år. Den vanligaste spelformen bland de som sökte hjälp var nätkasinon följt av sportspel.

– År 2021 har överlägset varit det året där vi haft flest antal hjälpsökande sen vi drog igång vår verksamhet i januari 2018. En tydlig konsekvens av pandemin där en ökad tristess i vardagen varit en röd tråd i samtalen. Det inslag på spelformer som haft starkast tillväxt när det kommer till att söka hjälp jämförelsevis med förra året är handeln av aktier och kryptovalutor, säger Adam Kirstein Reuterswärd, marknadschef på Spelfriheten, i ett pressmeddelande.

Inför 2022 har Spelfriheten knutit flera ramavtal med olika kommuner i lander. Ett led i arbetet att få ge fler hjälpsökande chansen att få påbörja sin behandling hos organisationen.

– Men vi upplever fortfarande att glappet mellan första ropet på hjälp till att få komma igång med en grundlig behandling är för lång. Långa väntetider leder till att villigheten som fanns i början oftast försvinner och då är det oftast bara en tidsfråga innan man återvänder till ett fortsatt spelande, säger Adam Kirstein Reuterswärd.


Publicerad: 12 januari 2022 klockan 11:16

Dela vidare!

Kommentera nedan!


Uppsnappat

Omsättningen för spelbolag ökade med nästan 5 procent

Totalt omsatte spelbolag med svensk licens över 6 miljarder kronor under det tredje kvartalet 2021. Det är en ökning med flera procent jämfört med samma kvartal i fjol.

23 november 2021
Annons

Omsättningen för spelbolag med svensk licens landade på omkring 6,3 miljarder kronor under det tredje kvartalet 2021. Det skriver Spelinspektionen i ett pressmeddelande. Jämfört med motsvarande kvartal förra året är det en ökning med nästan 5 procent.

I slutet av årets tredje kvartal var cirka 65 500 personer avstängda för spel via Spelpaus.se. En ökning med över 2 procent jämfört med föregående kvartal. Sett till den svenska spelmarknaden i september 2021 hade 95 spelbolag aktiva licenser. Av dessa bolag hade 65 stycken bolag licens för vadhållning och/eller kommersiellt onlinespel.

Spelinspektionen samlar kontinuerligt in och analyserar data för att bevaka trender på spelområdet. För aktörer som är skattepliktiga baseras omsättningssiffrorna på uppgifter om beslutad skatt från Skatteverket. Uppgifterna om spel hos aktörer utan svensk licens hämtas från H2 Gambling Capital, en av de ledande leverantörerna av global spelmarknadsdata, och publiceras en gång per år.


Publicerad: 23 november 2021 klockan 19:50

Dela vidare!

Kommentera nedan!


Uppsnappat

Spelinspektionen ska följa upp utvecklingen för spelandet

Om ett par veckor upphör förordningen om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av pandemin. Regeringen ger nu Spelinspektionen i uppdrag att följa upp utvecklingen på spelmarknaden.

29 oktober 2021
Annons

I uppdraget till Spelinspektionen ingår att utvärdera de tillfälliga spelansvarsåtgärderna. Dessutom ska Spelinspektionen följa upp och analysera hur spelformer, tillgängligheten till spel och spelandet utvecklas på kort och lång sikt. I uppdraget ingår det även att föreslå åtgärder kopplade till att stärka konsumentskyddet på spelmarknaden. Det för att motverka folkhälsoproblem.

– Omsättningen på spelmarknaden har ökat och sannolikt har onlinespel gynnats av ändrade konsumtionsmönster sedan omregleringen. Det finns en risk för att detta har lett till en långsiktig beteendeförändring med ökat spelande. Det här är en utveckling som bör följas upp för att se om det finns behov av ytterligare åtgärder, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi i ett pressmeddelande.

Spelinspektionen ska senast den 15 mars 2022 lämna en delredovisning av den första delen av uppdraget som gäller utvärderingen av de tillfälliga spelansvarsåtgärderna. Uppdraget ska sedan slutredovisas senast den 31 oktober 2023.


Publicerad: 29 oktober 2021 klockan 10:41

Dela vidare!

Kommentera nedan!


Uppsnappat

Branschorganisation säger nej till utökade begränsningar för spelreklam

TU – Medier i Sverige har i en remiss svarat på förslaget från finansdepartementet om att skärpa lagen kring spelreklam. Branschorganisation säger nej till de förändringar som föreslås.

12 oktober 2021
Annons

Branschorganisationen TU – Medier i Sverige har nu lämnat in sitt remissyttrande över finansdepartementets förslag om nya begränsningar för spelreklamen. Förslaget handlar om att kravet på ”måttfullhet” vid spelmarknadsföring ska ändras till ett krav på ”särskild måttfullhet”. Finansdepartementet vill genom det stärka konsumentskyddet på spelområdet. Något som TU – Medier i Sverige nu säger nej till.

– Det måttfullhetskrav som finns i dag markerar, tillsammans med branschens egenåtgärder, vilken återhållsamhet som ska, och måste, finnas. En ytterligare åtstramning till ”särskild måttfullhet” vid marknadsföringen av spel riskerar att bli kontraproduktiv och minska den s k kanaliseringen till det organiserade och kontrollerade spellicenssystem vi har i dag. Det är ingen betjänt av, vare sig konsumenter eller ansvarstagande medier och spelbolag, säger Johan Taubert, VD för TU – Medier i Sverige, i ett pressmeddelande.

Lagändringen som Finansdepartementet föreslagit är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2022. Remissvar kopplat till promemorian ska ha kommit in till Finansdepartementet senast fredag den 14 oktober 2021.


Publicerad: 12 oktober 2021 klockan 14:41

Dela vidare!

Kommentera nedan!